Het concept

Een goede motivatie is voorwaarde om tot optimale prestaties te komen. Om te zorgen dat je als cursist  gemotiveerd blijft verzorg ik mijn cursussen op maat. Samen bepalen we welke richting de lessen op zullen gaan en stellen we einddoelen. Hierbij gaan we zoveel mogelijk uit van je eigen muzikale voorkeuren. Plezier in het gitaarspel staat steeds centraal.

Dit betekent dat ik niet of nauwelijks methode gebonden werk. Alle benodigde lesmaterialen worden door mij op maat voor jou gemaakt. Mijn ruime didactische ervaring staat hierbij borg voor je vorderingen. We werken in blokken van drie tot zes maanden en na elk blok wordt bekeken of de gestelde doelen bereikt zijn, waarna zonodig bijsturing plaatsvindt.

Je eigen inbreng is dus erg belangrijk en wordt door mij zeer op prijs gesteld. Door een goede wisselwerking tussen docent en leerling blijf je actief bij alle lessen betrokken en weet je zeker dat je leert wat je wilt leren.